9. Oświetlenie z atestem ATEX

Oświetlenie z atestem ATEX( Atmospheres Explosibles – w języku polskim: atmosfery wybuchowe) . Jest to regulacja prawna UE, tak zwana dyrektywa ATEX, posiadająca oznaczenie 2014/34/EU, która ma na celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami mogącymi pochodzić z użytkowania urządzeń i systemów bezpieczeństwa w potencjalnie wybuchowych środowiskach.